Du är här

Valberedning

Bakgrund

I enlighet med årsstämmans beslut 2015 har det inrättats en valberedning inför årsstämman 2016. I valberedningen ingår Fredrik Zettergren, Torbjörn Bygden, Eva Kaijser och Manfred Lindvall. Zettergren och Bygden representerar Lau Su Holding AB. Kaijser representerar Property Dynamics AB. Övrig representant är Manfred Lindvall, vilken representerar de mindre aktieägarna i Nordic Mines. Till ordförande för valberedningen har Fredrik Zettergren utsetts. I enlighet med årsstämmans beslut 2015 baseras valberedningens sammansättning på ägarbilden i Bolaget vid utgången av fjärde kvartalet 2015.