Du är här

Tormua, Finland

Tormua är en guldfyndighet nära den ryska gränsen. Det är en del av ett 140 kilometer långt grönstensbälte, känt för ett tiotal guldmineraliseringar.

Baserat på 3804 meter kärnborrningar och 446 meter RC-borrningar som utförts av GTK, har GTK beräknat en mineraltillgång på 590 000 ton med en genomsnittlig halt på 3,5 gram per ton.

Geokemiska och geofysiska undersökningar pekar dock på att mineraliseringen kan vara betydligt större än det projektområde som tidigare undersökts.

Teknisk beskrivning av Tormua (pdf-fil); GTKs arbeten>>

Beskrivning och hänvisningar till GTKs arbeten vid Tormua hämtade från GTKs hemsida (Word dokument);  Pahkalampi>> och Moukkori>>