Du är här

Styrelse

För att sköta den övergripande uppgiften att för ägarnas räkning förvalta bolagets angelägenheter har Nordic Mines styrelse sju (7) ledamöter, samtliga valda vid bolagsstämman. Stockholmsbörsen ställer krav beträffande styrelsens sammansättning. Bland annat ska en majoritet av de stämmovalda ledamöterna vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen. Vidare måste minst två av dessa ledamöter även vara oberoende av bolagets större aktieägare. Nordic Mines styrelse uppfyller dessa krav. Styrelsen uppfyller även kraven i koden för bolagsstyrning.

Fredrik Zettergren: Född 1969, styrelseledamot och ordförande är bland de främsta advokaterna i Sverige som har nominerats tre gånger inom företagsrätten till "Advokaten bland advokater". Bland de över sju vunna skatte-fall i Sverige har Fredrik två på sin lista över meriter. Fredrik har många års rättslig erfarenhet av stora och komplexa fall inom styrelse, förhandlingar, näringsliv och beskattning. Han är för närvarande en samarbetspartner med advokatbyrån Zettergen & Lagercrantz och tidigare partner vid advokatbyrån Fylgia AB. Fredrik har juristexamen och examen inom juridik i militärvetenskap. Han är medlem i Svenska Advokatföreningen. Fredrik är en oberoende kandidat i förhållande till bolaget och ledningen och är beroende av majoritetsaktieägare i bolaget.

Hans Andreasson (f. 1965)
Ordinarie styrelseledamot i Nordic Mines sedan 7 januari 2016. Partner vid Mannheimer Swartlings Advokatbyrå i Stockholm. Nuvarande styrelseuppdrag omfattar Axcent of Scandinavia AB, Mannheimer Swartling Advokatbyrå Aktiebolag, Luciholding AB, TNG Group AB, Invici AB, LSI Logic Aktiebolag, To find out AB, listerius & partners Capital Advisors AB, SingPost AB, Key People Group AB, Eneo Solutions AB, Noor Capital Management AB, Elfström & Taflin Fastighets AB, Key People AB, Hans Andréasson Advokat AB, Bo Söderberg Advokat AB, Peter Ahlanko Advokat AB, G3 Investment i Sverige AB och Johan Carle Advokat AB. Andreasson är oberoende i förhållande till Nordic Mines och Nordic Mines ledning men beroende i förhållande till Nordic Mines huvudägare Lau Su Holding AB.

Torsten Börjemalm (f. 1939)
Ordinarie styrelseledamot i Nordic Mines sedan 7 januari 2016. Nuvarande styrelseuppdrag i Lovisagruvan AB (publ), Lovisagruvan Utveckling AB, Arctic Gold AB (publ), Arctic Gold Operations AB samt TB Management AB. Börjeholm är oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare.

Krister Söderholm (f. 1950)
Ordinarie styrelseledamot i Nordic Mines sedan 23 maj 2013. Utbildning: Geologi vid Åbo Akademi. Övriga uppdrag: Styrelseledamot Arctic Gold AB, styrelseledamot i FRB Management Board, vd i KrisConsulting Oy.  Tidigare uppdrag: Kevitsa Mining Oy, Outokumpu Mining Oy, Bergmästare i Finland, Viscaria AB Sverige, A/S Bidjovagge Gruber, Norge m.m. Oberoende i förhållande till såväl bolaget och bolagsledningen som bolagets större aktieägare. Krister Söderholm äger aktier i bolaget.