Du är här

Sebastian Åbacka

”Fantastisk resa i Laiva”

När han först kom till Laiva var det som sommarpraktikant i samband med geologistudierna vid Åbo universitet. I dag är Sebastian Åbacka koordinator och ledare för prospekteringsarbetena i Laivas närområde. ”Det är spännande att delta i förvandlingen av området och att dessutom att vara med och undersöka hur gruvverksamheten här ska kunna växa ännu mer i framtiden”, säger han.

För några år sedan var han ofta ensam, så när som på ett par borrare och prospekteringsmaskinen ”Borruglan”, i de stora, ödsliga skogarna i Laiva – förutom myggen, de riktiga ugglorna och en och annan grävling. I dag trängs maskiner och människor på området där sommaren 2011 den första malmen ska brytas loss, krossas och malas – och där efter lakning och elektrolys den första dorétackan ska gjutas.

- Det är en fantastisk resa jag har varit om här i Laiva – från den första moränprovtagningen till att nu se gruvan förberedas, vägar byggas och de enorma processbyggnaderna växa fram, säger han.

Ung veteran

Trots sin ungdom är Sebastian Åbacka något av en veteran i Nordic Mines. Han inledde sin karriär i företaget med att praktisera under två somrar i Tormua, Nordic Mines guldfyndighet nära den ryska gränsen i östra Finland. Samtidigt läste han in de sista åren av den femåriga geologutbildningen vid Åbo universitet

- Jag är intresserad av natur och tycker om att vara ute. Det är dessutom ett både fritt och spännande jobb, där det finns roliga arbetstillfällen runt om i världen, säger han.

Sebastian är finlandssvensk med rötterna i Vasa. För att komma närmare arbetet i Laiva flyttade han nyligen tillbaka från Åbo till kuststaden Vasa. Men arbetsveckorna tillbringar han på plats i Laiva.

Undersöker Oltava med ”Borrugglan”

Fokus i prospekteringsarbetet i Laiva ligger på att förlänga produktionen. Mineraliseringen är öppen i flera riktningar, vilket öppnar upp för en framtida utökning av malmbasen. Dessutom är fyndigheten öppen på djupet med möjlighet till fortsatt brytning under jord.

Det finns dessutom ytterligare tre projektområden i Laivas närområde – Kaukainen och Musunneva på omkring 1,5 kilometers avstånd från Laiva samt Oltava, som ligger 11 kilometer bort. Målet är att eventuell guldmalm från dessa satellitfyndigheter ska kunna anrikas i verket i Laiva.

- Under försommaren har jag och mitt borrteam inriktat oss på att undersöka Oltava med hjälp av ”Borrugglan”, berättar Sebastian.

- Genom att Borruglan har hög kapacitet och förmåga att ta kontinuerliga prover från både jordyta och berg ner till stora djup är den en viktig resurs i prospekteringsarbetet. Den är också skonsam mot terrängen eftersom den har ett relativt lågt marktryck, fortsätter han.

Oltava förvärvades av Nordic Mines 2008. GTK har tidigare borrat drygt 5 000 meter i området och då identifierat en begränsad fyndighet med höga halter (en historisk beräkning har visat 718 ton med en genomsnittlig halt på 30 gram guld per ton).

- Det är ett väldigt spännande område, kommenterar Sebastian.

Diamantborrning i södra malmen

Prospekteringsmetoden som Nordic Mines använder består av tre delar – effektiv undersökning av ytmoränen, borrning och provtagning av både bottenmoränen och berggrunden samt kontinuerlig analys och utvärdering. En analys av ytmoränen indikerar mineraltillgången i området. När en mineralfyndighet har identifierats inleds ett kärnborrningsprogram för att ta reda på hur mycket mineral det finns och dessutom hur fyndigheten ser ut. Kärnborrning sker huvudsakligen med hjälp av diamantborrning, som en innebär att en cylindrisk borrkärna skärs ur berget med hjälp av en borrkrona belagd med små diamanter.

- Vi håller för närvarande på att undersöka den södra malmen i Laiva med hjälp av diamantborrning i syfte att utöka malmreserven, berättar Sebastian.

Trots att Sebastian trivs utmärkt med att undersöka vad som gömmer sig under Laivas djupa skogar är det till en helt annan typ av vegetation som han precis är på väg. Semestern tänker han tillbringa med att utforska Brasiliens regnskogar. Men därefter återvänder han för att vara med om den officiella invigningen av gruvområdet i slutet av augusti.

- En stor dag, säger han.