Du är här

Revisioner

Revisionen av Bolaget utförs av Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Den årliga revisionen granskar huruvida Bolaget följer god redovisningssed och upprättar i samband med årsbokslutet en revisionsberättelse.

Nordic Mines försöker undvika att köpa andra konsulttjänster från de bolag som ansvarar för revisionen.

Martin Johansson Öhrlings PricewaterhouseCoopers (AB) är Bolagets revisor sedan maj 2013. Johansson är Auktoriserad revisor.