Du är här

Minna Jakobsen

Att arbeta som geolog för ett prospekterings- eller gruvföretag innebär att frysa, att bli blöt och att slåss med mygg. Det innebär också ensamhet och ofta långa avstånd till hem, familj och vänner. Men det är också ett spännande detektivarbete där belöningen i form av lovande fynd av många geologer beskrivs som en kraftig och vanebildande adrenalinkick.

Minna Jakobsen, geolog

Minna Jakobsen har i sitt arbete som geolog med andra ord blivit rikligt belönad under sina fem år i Laivaprojektet; under den tiden har hennes arbetsplats identifierats som en av de rikaste guldfyndigheterna som har påträffats i Norden sedan upptäckten av Skelleftefältet för snart hundra år sedan. Det sistnämnda är kanske också en av de viktigaste förklaringarna till varför en ung kvinna från den medelstora finska kuststaden Karleby och med högskolestudier från Åbo akademi i bagaget väljer att flytta från familj och vänner till glesbygden i finska storskogarna för att leta malm.

– Det är ett fritt, spännande och oerhört intressant jobb. Dessutom trivs jag alldeles utmärkt i stillheten här, säger Minna – och tillägger att hon under de fem år som hon arbetade på Finlandsfärjorna verkligen lärde sig att uppskatta lugn och ro. Den här decemberdagen är det minus 10 grader kallt i Laiva och ett tunt snölager täcker marken. Förhållandena för borrning är ”ganska bra”, enligt Minna Jakobsen. – Är det minus 20 grader eller kallare kan vi inte borra, eftersom vattnet fryser. Men helst skulle vi vilja ha lite mer is och snö, eftersom det gör det lättare att flytta omkring borrutrustningen utan risk att den ska sjunka ned, säger hon. Minna Jakobsen övervakar det intensiva borrningsarbete som pågår i Laiva.

Totalt finns 14 borrare på plats, som arbetar i skift dygnet runt. Dels handlar det om diamant- och RC-borrning, som syftar till att öka detaljinformationen om fyndigheten. Dels utförs prospekteringsborrning med hjälp av Borrugglan, Nordic Mines unika prospekteringsmetod som effektivt undersöker både jordtäcke och berggrund, i syfte att undersöka andra guldindikationer inom det 30 kvadratkilometer stora licensområdet. – Det är viktigt med stor noggrannhet i alla faser av arbetet – inte minst när det gäller märkning av proverna, eftersom ett fel i märkningen får allvarliga konsekvenser för kartläggningen, säger hon. Efter märkningen karteras borrkaxet och provtas för kemisk analys. Kärnorna sågas och analyseras systematiskt i enmeterssektioner. Analyserna görs i finska statens laboratorier i Kuopio och Rovaniemi. En del prover skickas även till Piteå i Sverige. Halva borrkärnan arkiveras alltid som referens. – För närvarande borrar vi 70–80 meter per dygn, vilket innebär att vårt arkiv växer snabbt.

När jag började här hade vi skickat 5 000 prover på analys – nu är den siffran upp i 37 000, berättar Minna. Ända sedan Minna Jakobsen var liten har hon var intresserad av natur – inte minst av vulkaner och det som gömmer sig under markytan. Därför var valet av karriär kanske inte särskilt förvånande. Området kring Laivagruvan – där hon nu arbetar – beskriver dessutom som speciellt geologiskt intressant tack vare den kraftiga kollision mellan två oceanplattor som ägde rum för cirka 1,9 miljarder år sedan och som resulterade i omfattande vulkanisk aktivitet. I den miljön – under havsytan – föddes de mineralzoner som Nordic Mines nu utforskar. Totalt sju års studier vid Åbo akademi, som är ett svenskspråkigt universitet, ledde till en examen som geolog – och så småningom till jobb på Terra Mining. Sedan fem år arbetar hon alltså för Nordic Mines i Laiva – och säger att hon trivs utmärkt med arbetet, även om det ibland kan fresta på att vara kvinna i en så mansdominerad bransch. – Ibland får jag försöka att tänka som en man, säger hon.