Du är här

Ledning

Nordic Mines ledning består av följande personer.

 Ludmilla Lundberg, CFO

 

Född 1955, Ludmilla Lundberg har mer än 20 års erfarenhet av att arbeta med överensstämmelse och IFRS rapportering som ekonomichef och chefsekonom i stora svenska koncerner och börsnoterade bolag som ABB, Skanska, Vattenfall, SEB Asset Management och Visma. Ludmilla Lundberg har även varit fungerande CFO via Visma Services AB för Copperstone Resources AB noterat på Nasdaq OMX First North. Lau Su fokuserar på att styra inriktningen på Governance och Ludmillas erfarenhet av redovisning / rapporteringsfunktioner med de störst svenska koncernerna kommer hjälpa Nordic Mines långt i att uppnå detta. Ludmilla Lundberg är beroende i förhållande till bolaget och ledningen och oberoende i förhållande till större aktieägare i bolaget.

 

 

 Peter Finnäs, (f. 1962) t.f. General manager Laivagruvan sedan november 2015, Prospekteringschef sedan januari 2006.


Peter Finnäs har mångårig erfarenhet av gruvbranschen och har en fil kand inom geologi och mineralogi. Han har tidigare arbetat som prospekteringsgeolog åt Endomines Oy och Kalvinit Oy samt bade som gruv- och prospekteringsgeolog åt Terra Mining AB. Peter är bosatt i Finland. Peter Finnäs äger aktier i bolaget.
 
 
 
 
 
 
 Peter Kuiper, (f. 1961) Utvecklingschef sedan januari 2006.

Peter Kuiper har mångårig erfarenhet av att leda företag och att delta i styrelsearbete inom gruvbranschen. Han har en fil kand i geologi och är utsedd till kvalificerad person av SveMin. Han har tidigare fullgjort uppdrag som styrelseledamot i TerraMining och Scanor Mining AS samt har varit prospekteringschef i TerraMining samt teknisk direktör och utvecklingschef på ScanMining. Peter Kuiper äger aktier i bolaget.
 
 
 
 
 
  

Ola Wahlquist, Senior Advisor

Ola Wahlquist är en framstående expert på riskhantering, frågor om compliance samt revision. Ola har över 30 års erfarenhet på ledande nivå, och var Senior Partner på Ernst & Young. Han har varit förbunden i uppdrag med många stora och medelstora börsnoterade bolag i Norden, inklusive gruvföretag.