Du är här

Lakning

Efter malningen är guldinnehållet fysiskt exponerbart och redo för nästa steg, det vill säga lakningen. Lakning görs med cyanid som tillsammans med syre löser ut guldet. Guldet absorberas med hjälp av aktivt kol, som i sin tur avskiljs för vidare behandling. Det med guld laddade kolet lakas ut vid hög temperatur. Lösningen, som nu är rik på guld, behandlas med elektrolys och guldet fälls ut. Lakningen sker i sju stora ståltankar utanför anrikningsverket.