Du är här

Laivagruvan - historik

Nordic Mines mutade in guldfyndigheten i Laiva år 2005 och har därefter bedrivit systematisk kartläggning av fyndigheten. Fokus har legat på att få ökad kännedom om de delar av fyndigheten som ska brytas fram till 2017. Prospekteringsarbetet har visat att guldfyndigheten är en av de största som hittills har identifierats i Norden. Dessutom har ett antal andra guldindikationer inom det 30 kvadratkilometer stora licensområdet påträffats, som visar att guldmineraliseringen fortsätter utanför det kartlagda området och att fyndigheten är öppen i flera riktiningar.

Efter en framgångsrik lönsamhetsstudie och beviljande av samtliga tillstånd som krävs för att bedriva gruvverksamhet i Finland inleddes år 2010 uppbyggnaden av anläggningen vid Laivagruvan. Denna omfattar alla led av guldproduktion, från brytning i dagbrott till gjutning av dorétackor. Sommaren 2011 bröts den första guldmalmen vid Laivagruvan och därefter inleddes produktionen steg för steg. I december samma år gjöts den första dorétackan.

Mellan åren 1981 och 1987 bedrev Outokumpu prospektering i området och fick fram viss information om fyndigheten som övertogs av Nordic Mines i samband med inmutningen. Den första indikationen på guld i trakten gjordes av den finske amatörgeologen Pentti Jämbäck i början av 1980-talet.