Du är här

Krossning och malning

Guldet finns som små partiklar i den guldmineraliserade malmen. Det krävs två ton malm för att få fram guld motsvarande en vigselring på cirka fyra gram. För att utvinna guldet måste malmen anrikas. I anrikningsverket krossas och mals malmen så att alla partiklar blir mindre än 0,1 millimeter. Detta sker i flera steg. Malmen siktas först och de grövre partiklarna går därefter tillbaka till kvarnarna och mals en eller flera gånger till dess att rätt kornstorlekar uppnås.