Du är här

Kärn- och RC-borrning

När en mineralfyndighet har identifierats inleds ett kärnborrningsprogram för att ta reda på hur mycket mineral det finns och hur fyndigheten ser ut. I detta sista led i prospekteringsarbetet använder Nordic Mines diamant- och RC-borrning. Diamantborrning används för att identifiera form och struktur, medan RC-borrning utnyttjas för att avgöra halterna i den funna formen. Diamantborrning innebär att en cylindrisk borrkärna skärs ut ur berget med hjälp av en borrkrona, belagd med små diamanter.

Borrkärnorna läggs i lådor och förs till ett arkiv för kartering och provtagning. Diamantborrning är en dyr, men pålitlig, metod. Ett borrhål kostar cirka 1 000 kronor per meter.

En något billigare metod är RC-borrningen. RC står för Reverse Circulation och innebär att bergartsfragment – borrkax – blåses upp med tryckluft på ett sådant sätt att ingen kontaminering och hopblandning av proven kan ske.

Borrkaxet karteras och provtas för kemisk analys av halterna på de eftersökta mineralerna. Diamantborrning ger framförallt geologisk information, medan RC-borrning ger mer representativa prov på fyndigheten.