Du är här

Hjärnan bakom processtekniken

”Det är svårt att utvinna guld och det finns inget recept som fungerar överallt – det är därför jag har ett jobb.”

”Det är svårt att utvinna guld och det finns inget recept som fungerar överallt – det är därför jag har ett jobb.” Det säger Dale Fanning, australisk specialist på metallurgi, branschveteran och hjärnan bakom processtekniken vid Laivagruvan. Målet har varit högt utbyte och renhet kombinerat med låga utsläpp.

Dale Fanning håller ömt den första dorétackan som producerats vid Laivagruvan – hans tionde guldprojekt under en karriär som spänner över mer än tre decennier och jordens alla kontinenter. – Jag tillverkar guld – det är mitt jobb. Alla guldprojekt är unika. Det är så många faktorer som avgör hur den optimala processen ska utformas, bland annat sammansättningen av mineraler i malmkroppen. Det gäller att överlista de aggressiva mineraler som stjäl syret, för utan syre blir det inget guld. – Nu känns det som en lättnad att få ett kvitto på att det fungerar, säger han. Det kan vara svårt att förstå hur den komplicerade blandningen av kemi och mekanik hänger ihop – och att guldringen som glimmar på ditt finger har krävt bearbetning av nästan två ton malm. Tanken är hisnande, men Dale Fanning är van. – Ända sedan starten av min karriär har jag funderat över hur produktionen av guld i olika projekt ska förfinas för att kunna öka utbytet – och samtidigt hålla nere utsläppen. Det vill säga leda till mer pengar och mindre miljöpåverkan. I Laivagruvprojektet är han speciellt stolt över de låga utsläppen. I sitt miljötillstånd för Laivagruvan har Nordic Mines rätt att släppa ut upp till 10 ppm, det vill säga, parts per million cyanid. – Undersökningarna hittills visar utsläpp på mindre än 0,5 ppm – det vill säga icke mätbara halter av cyanid, berättar Dale Fanning. – Vi har använt den bästa tillgängliga teknologin för att förhindra utsläpp och vi har nu fått bevis på att det fungerar. Som en extra försiktighetsåtgärd har bland annat fundamenten för lakningstankarna gjutits med extra lager betong och utan skarvar. De åtta stora lakningstankarna utanför anrikningsverket har designats av Metso, världsledande inom utveckling av mineralprocesser och metallurgiteknologier.

Utmaning i varje projekt

Varje gruvprojekt innehåller enligt Dale Fanning sina utmaningar. En utmaning i Laivagruvan är att det handlar om en guldfyndighet som förutom guld innehåller silver och små mängder koppar, upp till två ton per år vid de beräknade produktionsvolymerna. Det är viktigt att ha en process där det silver och koppar som finns kan fångas upp utan att försämra utbytet av guld. – Fast den största utmaningen i det här projektet har nästan varit allt pappersarbete. Det krävs mer dokumentation i Norden än på vissa andra håll i världen, säger gruvveteranen, men tillägger att det också ger en trygghet i arbetet vid gruvan för framtiden.

Fotnot: Nordic Mines har anslutit sig till International Cyanide Management Code, en frivillig, global organisation för guldproducenter med mål att främja ansvarsfull hantering av cyanid.