Du är här

Fyndighet

Laiva ligger i det finska gruvbälte som sträcker sig från Brahestad vid Östersjön tvärs over Finland till sjön Ladoga i Ryssland. Berggrunden i Laiva domineras av intermediära till basiska vulkaniter och kvartsdioriter. Mineraliseringen bildades när tryck och rörelser i jordskorpan öppnade sprickor och glidytor i berget där varma cirkulerande lösningar kunde tränga in. Gynnsamma kemiska förhållanden i kombination med att lösningarna kyldes ned innebar att guldet fälldes ut och bildade de mineraliseringar vi ser idag.De finns i vertikala skjuvzoner och kvartsgångar i öst-västlig riktning. Provbrytning och testanrikning har visat att upp till 90 procent av guldet kan utvinnas med en relativt enkel teknik.