Du är här

Borrhålsdata

Den information som presenteras här gäller till och med den föregående uppdateringen av mineralreserven. Data fram till uppdateringen den 8 maj 2012 kommer att precenteras. Borrhålsdata samt beräkningar av mineralreserv och mineraltillgång är granskade av Peter Kuiper, kvalificerad person av SveMin.

Samtliga borrhål

Laiva Borrhål cut-off 0,5 g/t Pdf 3,1 MB

Laiva Borrhål cut-off 0,8 g/t Pdf 3,1 MB

Profiler enl. bilden ovan

C8200 cut-off 0,8 g/t Pdf 0,5 MB

C7900 cut-off 0,8 g/t Pdf 0,3 MB