Pressmeddelanden 28 april 2017


 

Valberedning i Nordic Mines

I enlighet med årsstämmans beslut 2016 har det inrättats en valberedning inför årsstämman 2017 i Nordic Mines AB (publ) (”Nordic Mines”). I valberedningen ingår Mr. Nikul Sarin, Mr. Ajay Anand, Mrs. Catharina Lagarstam, Mr. Fredrik Zettergren och Mr. Torbjörn Bygden. Mr. Zettergren och Mr. Bygden representerar Lau Su Holding AB.

Mrs. Catharina Lagerstam representerar de mindre aktieägarna i Nordic Mines. Valberedningens sammansättning baseras i enlighet med årsstämmans beslut 2016.

Till ordförande för valberedningen har Mr. Ajay Anand utsetts.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

D. Saradhi Rajan, CEO: +44 743 271 1564

Ole Eikeland:  +47 900 60 666

För mer information om Nordic Mines, vänligen besök www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08.00 CEST.

 

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.


Pressmeddelandet som pdf >


 


 

Nordic Mines publicerar Årsredovisning för 2016


Nordic Mines AB (publ) årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på Bolagets hemsida www.nordicmines.se

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

D. Saradhi Rajan, CEO: +44 743 271 1564

Ole Eikeland:  +47 900 60 666

För mer information om Nordic Mines, vänligen besök www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 28 april 2017 kl. 08.00 CEST.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.


Årsredovisning 2016 som pdf >