Pressmeddelanden 18 januari 2017


NORDIC MINES AB (publ)

 

Pranay Panda lämnar styrelsen i Nordic Mines AB (publ)

Nordic Mines AB (publ) (”Bolaget” eller ”Nordic Mines”) meddelar härmed att Pranay Panda har lämnat styrelsen i bolaget med omedelbar verkan. Han har spelat en avgörande roll för styrelsen hittills och bolaget vill använda hans betydande talanger för att hjälpa bolaget. Vid denna viktiga tidpunkt har han gått med i företagsledningen och detta kommer förstärka bolagets kapitalmarknadsmöjligheter kraftigt.

Mr Panda kommer nu att leda företagets kapitalanskaffningsinsatser och fokusera på kapitalmarknaden.

Lau Su Holding AB kommer i fortsättningen att representeras i styrelsen av Fredrik Zettergren. Detta är beroende av aktieägares godkännande vid den extra bolagstämman som kommer  annonseras inom kort.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations: rune.nordstrom@nordicmines.com, +46 70 602 65 20.

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 18 januari 2017 kl. 09:00 CET.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.

 

Länk till pressmeddelandet pdf-fil.

 

----

 

NORDIC MINES AB (publ)Nordic Mines AB (publ) väljer Evli Bank plc för att leda en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare

Med anledning av styrelsens beslut i Nordic Mines AB (publ) (”Bolaget” eller ”Nordic Mines”) att vidta de åtgärder som krävs för att genomföra en nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare, meddelar bolaget att Evli Bank har anlitats för att leda processen. Evli är en oberoende, privat bank med ett starkt register av tidigare kapitalanskaffningar på nordiska kapitalmarknader.

Bolaget har även utsett Advokatfirman Lindahl KB, en ledande svensk advokatbyrå, för att hjälpa till vid nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

En sådan emission kommer att bli föremål för aktieägares godkännande. Detaljer kring detta, liksom de föreslagna villkoren för nyemissionen med företrädesrätt för befintliga aktieägare kommer att tillkännages i sinom tid.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations: rune.nordstrom@nordicmines.com, +46 70 602 65 20.

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande, genom ovanstående kontaktpersons omsorg för offentliggörande den 18 januari 2017 kl. 09:00 CET.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.

 

Länk till pressmeddelandet pdf-fil.