PRESSMEDDELANDE 30 november 2016

NORDIC MINES AB (publ)
Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), org.nr 556679-1215 kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 9 januari 2017 kl. 10.00 hos Visma Services AB, Lindhagensgatan 94 i Stockholm.

För mer information om anmälan m.m. se PDF-fil>>


För ytterligare information kontakta:
D. Saradhi Rajan, VD: +44 207 993 5261 (växel) eller Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations: rune.nordstrom@nordicmines.com,+46 70 602 65 20

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 november 2016 kl. 11.00 CET.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.

PRESSMEDDELANDE 30 november 2016

NORDIC MINES AB (publ)
Ekonomisk omstrukturering med mål att återstarta gruvan under 2017, introduktion av nytt aktieslag och riktade emissioner om MSEK 23


Den svenska texten är en inofficiell översättning av det engelska originalet. Om den engelska texten och den svenska översättningen skiljer sig åt gäller den engelska texten.

Nordic Mines planerar att strukturera om värdekedjan både ekonomiskt och operativt genom att outsourca anrikningsverket genom ett leasingavtal. Genom att göra detta blir företaget kapitaleffektivt, riskerna reduceras och det skapas marginaler på 38 procent vid ett scenario då guldpriset ligger på en nivå av USD 1080/uns. Utgångspunkten är att få Nordic Mines att ”göra mycket mer med mycket mindre” och att starta produktionen under 2017. Styrelsen för Nordic Mines har, under förutsättning av en extra bolagsstämmas godkännande, beslutat att emittera stamaktier och preferensaktier för MSEK 23. Preferensaktierna introduceras genom att Nordic Mines bolagsordning ändras, vilket den extra bolagsstämman föreslås besluta om.

Länk till pressmeddelandet  PDF-fil>>


För ytterligare information kontakta:
D. Saradhi Rajan, VD: +44 207 993 5261 (växel) eller Rune Nordström, Head of Corporate Communications and Investor Relations: rune.nordstrom@nordicmines.com,+46 70 602 65 20

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com.

Denna information är sådan som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, lagen om värdepappersmarknaden och lag om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 november 2016 kl. 09:00 CET.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com.