PRESSMEDDELANDE 14 ju1i 2016


Nordic Mines kontrakterar Lars Vilhelmson som CFO-konsult samt Joakim Kindahl som IR-konsult

Nordic Mines har kontrakterat Lars Vilhelmson som CFO-konsult. Lars är född 1957 och kommer närmast från Petrogrand där han arbetade som CFO. Dessförinnan arbetade han 25 år åt shippinggruppen CoolCarriers. Lars har en civilekonomexamen från Stockholms Universitet. Nordic Mines har dessutom kontrakterat Joakim Kindahl som IR-konsult. Joakim är född 1977 och har arbetat flera år som aktieanalytiker på Öhman Fondkommission och Carnegie samt med IR / affärsutveckling på Petrogrand. Joakim har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm. Båda tillträder den 1 augusti.

Länk till pressmeddelandet  PDF-fil>>


För ytterligare information kontakta:

D. Saradhi Rajan, VD: +44 743 271 1564
Lars Vilhelmson, CFO: +46 70 544 92 07
Joakim Kindahl, IR: +46 70 517 54 52

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08:00 den 14 juli 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com