PRESSRELEASE, 13 September 2017

Nordic Mines AB extra bolagsstämma 8 september 2017

Vid bolagsstämman behandlades förslag från Firesteel Resources Ltd och förslag från Lau Su Holding AB. Vid stämman framgick att Lau Su dragit tillbaka sitt förslag och att stämman beslöt att bifalla förslag som styrelse och Firesteel har berett i form av Joint Venture i Nordic Mines Marknad AB.  Nordic Mines har tidigare informerat om affären i detalj vilken även står att finna så som press relases.

Firesteel avser att investera motsvarande CAD 20m i verksamheten samt att finansiera Nordic Mines AB med lån intill dess att verksamheten vid Laiva börjar genera egna medel som kommer Nordic Mines AB till del.

Det finns inget beslut om och när aktien ska noteras åter. Det finns ett antal alternativ som styrelsen får beakta i det fortsatta arbetet.

Stämman beslöt också att bifalla avskedsansökan för styrelseledamöterna Hans Andreasson och Torsten Börjemalm. Till nya ledamöter valdes Fred Boman och Clas Jansson.

För ytterligare information kontakta:

Torbjörn Bygdén Företagsekreterare och Investor Relations 

Torbjorn.Bygden@azets.net 

00 46 (0) 70 301 45 46 Lindhagensgatan 94, box 34212 10026 Stockholm 

För mer information om Nordic Mines, besök www.nordicmines.com/. 

Nordic Mines AB (publ.) Är skyldig att offentliggöra denna information enligt EU: s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades för offentliggörande, via byrån för den kontaktperson som anges ovan, den 14 september 2017. 

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Laiva-gruvan i Finland producerade guld mellan 2011 och 2014. Fyndigheten är bland de största i Norden. Nordic Mines är medlem i SveMin och tillämpar sina rapporteringsregler för offentliga gruv- och prospekteringsföretag.