PRESSMEDDELANDE 19 oktober 2016


 

Nordic Mines har utsett Ola Wahlquist  till Senior Advisor

 

Ola Wahlquist är en framstående expert på riskhantering, frågor om compliance samt revision. Ola har över 30 års erfarenhet på ledande nivå, och var Senior Partner på Ernst & Young. Han har varit förbunden i uppdrag med många stora och medelstora börsnoterade bolag i Norden, inklusive gruvföretag. Ola Wahlquist’s närvaro kommer att kraftigt stärka Nordic Mines. Ola kommer också bli invald i styrelsen, efter nödvändiga godkännanden.

Länk till pressmeddelandet  PDF-fil>>


För ytterligare information kontakta:

D. Saradhi Rajan, VD: +44 743 271 1564

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 16:00 den 19 oktober 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com