PRESSMEDDELANDE 3 februari 2016


Förändringar i Nordic Mines ledningsgrupp

 

Nordic Mines AB (publ) (”Nordic Mines” eller ”Bolaget”) utser D. Saradhi Rajan till ny vd i Bolaget. Rajan kommer att stödjas av en ledningsgrupp bestående av Nigel Pickett (chef strategi och affärsutveckling), Andrew Malim (chef gruvutveckling Laiva), Peter Finnäs (General Manager Laiva) och Peter Kuiper (utvecklingschef Laiva).

 

Nya ledningsgruppen

Rajan har genom sin karriär genomfört flertalet förvärv och turn-arounds och skapat tillväxt i råvaruprojekt på en global arena. De senaste tio åren har han etablerat framgångsrika gruvprojekt som är lönsamma över hela råvarucykeln genom fokus på effektiv drift och låga kostnader.

Malim var en av grundarna av James Capels gruvteam och även grundare av Lion Mining Group (”Lion Mining”). Under 23 års tid utvecklade och avyttrade teamet vid Lion Mining framgångsrikt flertalet guldprojekt i västra Kanada och USA samt även kopparprojekt i Mexiko and i Afrika. Malims specialitet är inom geologisk strukturanalys.

Pickett påbörjade sin karriär som processingenjör. Han har arbetat med flertalet tekniska förbättringsprojekt inom gruvindustrin, däribland ombyggnaden av anrikningsverk.

Finnäs och Kuiper kvarstår i Nordic Mines ledningsgrupp i sina tidigare roller.


Strategi

Nordic Mines kommer fragment att fokusera på att avsluta pågående saneringsprogram i Finland, planera för att Laivaprojektet i framtiden ska kunna drivas på en, utifrån ett internationellt perspektiv, kostnadsmässigt konkurrenskraftig nivå samt ytterligare stärka investerarnas förtroende för Bolaget.

Nyligen genomfört arbete stödjer strategin att kombinera Laivas lovande geologiska förutsättningar med en gruvbrytning som fokuserar på att öka guldhalten, ett effektivt användande av processteknik och god kostnadsuppföljning. Målet är att skapa ett gruvprojekt som är uthålligt lönsamt över hela råvarucykeln.

Bolagets majoritetsägare Lau Su Holding AB har meddelat Nordic Mines styrelse sitt åtagande att stödja den nya ledningsgruppens finansieringsbehov för Bolaget.

Nordic Mines nya ledning kommer att centreras kring Laiva och fokusera på att utveckla projektet tekniskt och operationellt. Närheten till Laiva kommer att underlätta ledningens arbete att utveckla projektet i nära samarbete med lokal personal.


Utgående ledning

Nordic Mines vd Eva Kaijser och Bolagets CFO Jonatan Forsberg har valt att lämna sina uppdrag för Nordic Mines senast sista februari 2016. De kommer därefter att fortsätta i nya roller som senior advisors for Bolaget.

Eva Kaijser tillträdde som vd i maj 2015. Under sin tid som vd har Kaijser lett Nordic Mines genom en komplex refinansiering där Bolaget slutligen återfått full kontroll över tidigare pantsatta tillgångar, vilket nu möjliggör för Nordic Mines nya ledning att framöver utveckla Bolaget och Laivafyndigheten till dess fulla potential.

Jonatan Forsberg tillträdde som CFO i mars 2014. Under hans tid som CFO har Nordic Mines koncernen genomgått en finansiell rekonstruktion genom två mycket komplexa transaktionsprocesser 2014 och 2015. Totalt har finansiella skulder om sammantaget motsvarande drygt en halv miljard kronor avlägsnats från Bolagets balansräkning samtidigt som kapitalanskaffningar om cirka 250 miljoner kronor genomförts i syfte att stärka Bolagets balansräkning ytterligare.


Stockholm, 3 februari 2016

Nordic Mines AB (publ)

 

Läs pressmeddelandet här  PDF-fil>>

För ytterligare information kontakta:

D. Saradhi Rajan, +44 743 271 1564

Eva Kaijser, VD, 070-932 09 01

Jonatan Forsberg, CFO, 076-105 13 10

 

För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

 

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 08.00 den 3 februari 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com