PRESSMEDDELANDE 25 maj 2016


Ny preliminär ekonomisk uppskattning för Laivaprojektet baserat på uppdaterad mineraltillgång

 

Nordic Mines (”Nordic Mines” eller ”Bolaget”) presenterar en ny preliminär ekonomisk uppskattning för Laivaprojektet (”Laiva” eller ”Projektet”) (”Uppskattningen”) till följd av den uppdaterade mineraltillgången som publicerades den 17 maj 2016. Uppskattningen följer FRB’s (Fennoscandian Review Board) rekommendationer.


Base Case

  • Projektet har ett diskonterat nuvärde (”Net Present Value” eller ”NPV”) om EUR 77 miljoner[1].
  • Total guldproduktion uppgår till 529 tusen tr.oz vid sju års beräknad livslängd för Projektet.
  • Förväntad total operativ ”cash cost” om USD 890 (EUR 787) per tr.oz, vilket visar både att Laiva kan återtas i drift och att gruvdrift även kan upprätthållas genom en hel råvarupriscykel.

Uppskattningen är framtagen i enlighet med den nu gällande JORC koden (”JORC Code 2012”) och kvantifierar de reviderade operativa kostnaderna för Projektet. Uppskattningen och den uppdaterade mineraltillgången baseras båda på Bolagets nya malmsorteringsteknik som arbetats fram av bolagets ledning under de senaste månaderna.
[1] Guldprisantagande om USD 1,250 (EUR 1,105) per tr.oz och en diskonteringsränta om 6%.


Länk till pressmeddelandet  PDF-fil>>

Laiva Scoping Level Preliminary Economic Assessment May, 2016 (på engelska)  PDF-fil>>


För ytterligare information kontakta:

Saradhi Rajan, VD, +44 743 271 1564

Peter Kuiper, Utvecklingschef, 070-567 64 44


För mer information om Nordic Mines, vänligen se; www.nordicmines.com

Ovanstående information kan vara sådan information som Nordic Mines AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen publicerades klockan 15:30 den 25 maj 2016.

Nordic Mines är ett nordiskt gruv- och prospekteringsföretag. Vid Laivagruvan i Finland producerades guld under åren 2011 till och med 2014. Fyndigheten är en av de största i Norden. Nordic Mines är medlem i Svemin och tillämpar dess rapporteringsregler för publika gruv- och prospekteringsbolag. Nordic Mines aktie är upptagen till handel på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista. Se även www.nordicmines.com